حیات شما تا چه اندازه به ادامه حیات درختان وابسته است؟ آیا می دانید یك درخت بالغ اكسیژن مصرفی دو نفر را درطی سال تولید می كند؟ جذب آلاینده ها و گرد و غبار، جذب پرتوهای زیان بار خورشید، كاهش دما و افزایش رطوبت نسبی، حفظ منابع آبی و كاهش فرسایش خاك، جلوگیری از رانش زمین و وقوع بهمن، كاهش آلودگی صوتی، بخشیدن روح و زیبایی به شهرها و افزایش سلامتی جسمانی و روانی انسانها و.... آیا همه اینها برای درك تاثیر درختان در زندگی شما كافی نیست؟
درباره آمار تخریب درختان در ایران چه می دانید؟ آیا می دانید در اثر تخریب ویرانگر جنگل ها در ایران، در 50 سال آینده اثری از جنگل های كنونی ایران باقی نخواهد ماند؟
15 اسفندماه، مصادف با روز درختكاری و در آستانه سال جدید، كمپین عمومی اجتماعی-فرهنگی "نهال تو، حیات من" با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و بطور خاص حفاظت از درختان و كاشت نهال برگزار می شود.
الهام بخش دیگران باشیم! با كاشتن حتی یك نهال، گامی كوچك در جهت گسترش فرهنگ درختكاری، حفظ محیط زیست و ساختن فردایی سالم تر برای خود و نسلهای بعدی برداریم. تجربه كاشتن نهالتان را با ما و دیگران از طریق ارسال عكس، فیلم و ... به اشتراك بگذارید.
آنچه در عمق تاریخ ایران زمین به وضوح می توان مشاهده نمود، اهمیت به طبیعت و قداست آن به لحاظ یک موهبت خدادادی است كه دارای جایگاه ویژه و ارزشمندی در فرهنگ ایرانیان بوده و آثار و شواهد موجود در تمدن كهن این مرز و بوم همگی حکایت از آمیختگی شالوده‌ی زندگی آنان با طبیعت، گیاه و درختان داشته است. در فرهنگ جهانی، از درخت همواره به عنوان نماد ارتباط میان زمین و آسمان و تداعی كننده حیات و پویایی تعبیر شده است. از دید اقوام ایرانی، درخت موهبتی است خدایی که انسان باید به دیده احترام به آن بنگرد و از آزار و قطع آن خودداری نماید.
آنچه در عمق تاریخ ایران زمین به وضوح می توان مشاهده نمود، اهمیت به طبیعت و قداست آن به لحاظ یک موهبت خدادادی است كه دارای جایگاه ویژه و ارزشمندی در فرهنگ ایرانیان بوده و آثار و شواهد موجود در تمدن كهن این مرز و بوم همگی حکایت از آمیختگی شالوده‌ی زندگی آنان با طبیعت، گیاه و درختان داشته است. در فرهنگ جهانی، از درخت همواره به عنوان نماد ارتباط میان زمین و آسمان و تداعی كننده حیات و پویایی تعبیر شده است. از دید اقوام ایرانی، درخت موهبتی است خدایی که انسان باید به دیده احترام به آن بنگرد و از آزار و قطع آن خودداری نماید.

نهال تو، حیات من

حامیان كمپین